Pasningsordningen / Hvorfor privat pasningsordning?

Hvorfor privat pasningsordning?

  • I kan reservere en kommende ledig plads allerede under graviditeten.
  • I vælger selv en børnepasser/pasningsordning/dagpleje I er tryg ved. 
  • Billiger pris end i den kommunale dagpleje/vuggestue.
  • Samme trygge voksne hver dag. 
  • Ingen gæstebørn - mindre smitte af sygdomme.
 
Sønderup Private Pasningsordning er godkendt af Slagelse, Sorø og Kalundborg kommune, som fører mindst 4 anmeldte og uanmeldte tilsyn om året, omkring sikkerhed, hygiejne, børnenes trivsel og udvikling mm. 
 
Min mand Leslie er godkendt af Slagelse kommune til at må passe børnene i kortere tidsrum, evt ved læge-/tandlæge besøg eller andet. Det kan dreje sig om 1-3 timer, og forældrene vil altid blive informeret herom. 
 
Der er indhentet børne- og straffeattester på alle voksne i husstanden, samt eventuelle vikare. 
Sønderup Private Pasningsordning V/ Kirsten Petersen | Sønderupvej 19, 4200 Slagelse  | Tlf.: 20919470 | petersen.kirsten79@gmail.com