Ledige pladser / Pris

Pris

Prisen for en plads i Sønderup Private Pasningsordning 
Pr. 1/1 2020 pr barn pr. mdr.
 
Min pris.                                                   8000 kr.
 
Kommunalt tilskud (Slagelse kommune) 5938 kr.
 
Egenbetaling                                           2062 kr.
 
Kommunal dagplejeplads i Slagelse kommune koster 2639 kr. pr. barn pr. mdr (Spar 577 kr.)
 
Vuggestueplads i Slagelse kommune koster 2955 kr. pr. barn pr. mdr (Spar 893 kr.)
 
Det fulde beløb betales i alle årets 12 måneder, dette dækker løn, ferie, pension, skat, sygdom, mad, aktiviteter, legetøj mm. 
Det fulde beløb skal være til disposition på min konto senest 1. dag i måneden.
 
Betalingen sker månedsvis forud. I modtager ligeledes tilskuddet fra kommunen månedsvis forud.
 
Lønnen reguleres løbende, oftes omkring d. 1. Januar
 
Kommunen yder søskenderabat, men ikke friplads.
 
 
 
 
 
 
 
Sønderup Private Pasningsordning V/ Kirsten Petersen | Sønderupvej 19, 4200 Slagelse  | Tlf.: 20919470 | petersen.kirsten79@gmail.com