Praktisk info / Opsigelse / Udmeldelse

Opsigelse / Udmeldelse

Der er gensidigt løbende måned + 1 måneds opsigelse.
 
Udmeldelse før pasningsaftalens anførte dato skal foregå skriftligt, og være modparten i hænde senest sidste hverdag i måneden. Afleveres skriftligt på papir eller mail. (Husk bekræftelse, så i er sikre på jeg har læst den. Det fulde beløb betales indtil den sidste dag barnet er indmeldt i pasningsordninger, også selvom barnet evt ikke kommer. 
I kan ikke opsige pladsen til d. 1/7 og d. 1/12. Altså med sidste dag i måneden før. 
 
Barnet forventes at overgå til børnehave den første i den måned det fylder 3 år, hvis ikke andet er aftalt, eller der ikke er pædagogiske hensyn at tage.
 
Sønderup Private Pasningsordning V/ Kirsten Petersen | Sønderupvej 19, 4200 Slagelse  | Tlf.: 20919470 | petersen.kirsten79@gmail.com