Praktisk info / Opsigelse / Udmeldelse

Opsigelse / Udmeldelse

Der er løbende måned + 2 måneders opsigelse.
 
Forældre kan tidligst opsige pladsen den måned barnet starter. Altså skal barnet være startet inden pladsen kan opsiges. Opsigelsen skal afleveres skriftligt på papir, hvor den godkendes med børnepassers underskrift. Det fulde beløb betales indtil den sidste dag barnet er indmeldt i pasningsordninger, også selvom barnet evt ikke kommer. 
I kan ikke opsige pladsen til d. 1/7 og d. 1/12. Altså med sidste dag i måneden før. 
 
Barnet forventes at overgå til børnehave den første i den måned det fylder 3 år, hvis ikke andet er aftalt, eller der ikke er pædagogiske hensyn at tage.
Tilskuddet betales kun til og med den måned barnet bliver 2 år og 11 mdr. 
 
Sønderup Private Pasningsordning V/ Kirsten Petersen | Sønderupvej 19, 4200 Slagelse  | Tlf.: 20919470 | petersen.kirsten79@gmail.com