Pasningsordningen / Sygdom

Sygdom

Sygdom kan ikke undgås, og bliver jeres barn sygt mens det er i dagpleje, vil i blive kontaktet. 
 
Pasningsordningen modtager ikke syge børn.
Barnet må ikke komme hvis:
  • Det har feber. Må komme igen efter 24 timer uden feber. 
  • Det er på Panodil, eller andet smertestillende. 
  • Det har opkast, dårlig mave eller diarré. 
  • Almen tilstanden er dårlig, og det ikke kan deltage i dagligdags rytme, uden at kræve særlig omsorg.
  • Det har lus, og der ikke er iværksat behandling.
  • Det har ubehandlet øjenbetændelse. Barnet skal have været i behandling i mindst 1 helt døgn inden det kan komme igen.
  • Det lige er startet på penicillin. De første 2 døgn smitter barnet stadig, og barnet skal have det godt inden det kommer igen.
  • Det på anden måde er syg, (børnesår, skoldkopper mm.)
Dette dels pga. af smittefare, men også fordi jeg ikke kan give den ekstra omsorg, der er brug for når barnet er sygt. 
Det er hensigtsmæssigt at informere dagplejen, hvis et barn har haft lus eller andet smitsomt, i forhold til de øvrige børn.
 
Pasningsordningen må ikke give barnet medicin. Kun ved kronisk sygdom der kræver længervarende behandling. Instruktion kræves af forældre/læge.
 
Ved sygdom gives der besked hurtigst muligt, gerne inden barnet skal møde. Ved I om aftenen at barnet er sygt, og ikke kommer dagen efter, må I gerne sende en sms senest kl 19.00.
Raskmelding skal ske, senest kl 19.00 aftenen før barnet kommer igen, telefonisk eller på sms. Dette i forhold til planlægning.
 
Hvis jeg bliver syg, eller må tage barn syg, giver jeg besked herom hurtigst muligt. Ligeledes ved raskmelding.
 
Sønderup Private Pasningsordning V/ Kirsten Petersen | Sønderupvej 19, 4200 Slagelse  | Tlf.: 20919470 | petersen.kirsten79@gmail.com